Sazenice V sobotu 25. dubna se sešla parta nadšenc? a jala se sázet dvoutisícihlavý portovní les. Cca 500 metr? od Lesního divadla jsme se seznámili s lesníkem panem Rozto?ilem, který pro Portu stromky p?ivezl ze školky les? ?R a absolvovali krátký odborný výklad s názornou ukázkou správného sázení pomocí tradi?ního sázecího stroje, tedy speciálního rý?e....

Obloha bez jediného mrá?ku zajistila sluní?kový den a všech 36 dobrovolník? se úkolu zhostilo s nadšením.

Přes počáteční nedostatek pracovních nástrojů, které pan Roztočil promptně dodal, a přes rozčarování některých práceschopných jedinců, kteří chtěli vykonávat pouhý metodický dohled, akce zdárně pokračovala a před polednem jsme měli polovinu sazeček v úhledných řádcích. Na oběd nechyběly pravé špekáčky, zvláště malí pomocníci ze ZŠ v Řevnicích ocenili romantické kouzlo stravování pod širým nebem a na otevřeném ohni. Po krátkém zažití jsme dorazili i druhou půlku stromků. Okolo třetí hodiny už jsme byli zpátky u lesního divadla, nezraněni, opáleni a s volnou vstupenkou na Portu v kapse. Dobrovolníkům díky za pomoc, Lesům ČR vřelé díky za poskytnutí stromků, obrovský dík panu lesnímu Roztočilovi za odborné vedení a všem ahoj na Portě!!

Malý pracant Anička