Kytarová poradna strýčka Toma

Tomáš BerkaPřed začátkem léta jsem sliboval, že se vrátíme k tématu výběru strun. Máme tu začátek nové divadelní a koncertní sezóny, takže je nejvyšší čas slib splnit. Během léta jsem měl tu čest se s mnoha z Vás potkat a vést diskusi na toto téma.
Nejčastějším dotazem byl dotaz jak často struny měnit. Odpověď je a není jednoduchá. Struna je z fyzikálního hlediska napnutý drát, popřípadě silonové vlákno a to buď hladké, nebo omotané tenkým drátkem tzv.opředením. Tyto materiály jak je známo podléhají oxidaci a korodují a to bez ohledu na to, jestli na struny hrajete a nebo ne.

Kytarová poradna strýčka Toma

HudbaMinule jsme rozebírali v základu, jaké si zvolit struny. Teze o výběru trsátka je více méně kapitolou patřící do sekce „výuka hry na nástroj“, ale pokud jsem minule začal o tvorbě tónu v závislosti na druhu strun, musím taky pohovořit o tom, čím se ten tón jaksi tvoří že…

Kytarová poradna strýčka Toma

Ilustra?ní fotoJedním z nejv?tších témat kytaristických rozhovor? jsou struny a trsátka. Jejich výb?r s ohledem na materiál a tlouš?ku. V následujících ?ádcích se pokusím vám napov?d?t jak na to ohledn? strun.
Je nutné si uv?domit, že strun se vyrábí obrovské množství zna?ek a druh?. Všechny hrají, jde o to jak a na ?em. Základní d?lení je prosté – struny d?líme na nylonové (jádro tvo?í nylonová vlákna) a na kovové (jádro tvo?í ocelový drát).

Kytarová poradna strýčka Toma

KytaraTento díl malinko vybo?uje z našeho seriálu, ale berte ho jako váno?ní, nebo novoro?ní p?íb?h o jedné kyta?e.

Koncem léta jsem na návšt?v? u svého kamaráda stál op?ený ve dve?ích kuchyn?, „somrujíc“ šálek kávy jako typická návšt?va. Mému oku neunikl zajímavý vzor d?eva obložek rámu dve?í (doma tomu ?íkáme „futra“) a položil jsem vtíravou otázku, kde se u n?j v dome?ku vzalo takové krásno. Dostalo se mi obsáhlé odpov?di o tom, jak si jako kutil obložky vyrobil sám, d?de?kov? strojním ?ezbá?ství a starých fošnách, jako poz?statku po d?dovi, ze kterých hodlá krom dve?í vykouzlit i schody do svého nového domu.

Kytarová poradna strýčka Toma

kytaraMinule jsme se začali zabývat krkem nástroje. Probrali jsme hmatník a pražce včetně nultého tzv. ořechu. A pojďme dál bádat a zkoumat.

Další součástí krku je hlava nástroje. Jedno z nejchoulostivějších míst kytary, zejména pak pro hospodské a mejdanové playboye, protože při pádu kytary na zem je téměř pravidlem, že se hlava nárazem ulomí od nástroje, nebo alespoň naštípne. To je panečku potom trapných situací a výmluv, že manželka…kamarád…děti… Každý kytarář se při tom náramně baví a přitom příčina je povětšinou evidentní. S velikou pravděpodobností se rekonstrukce zdaří a nástroj je zachráněn, pokud přinesete panu mistrovi všechny třísky, které při tom odpadly.

 

Kytarová poradna strýčka Toma

kytaraMinule jsme se věnovali nákupu nástroje a jeho úskalím.

V následujících dílech se budeme věnovat jeho seřízení, údržbě a skladování.

Pokud jste vlastníky čerstvě zakoupeného nástroje, o kterém víte, že nebyl u prodejce seřízen, nebo naopak již dlouho, opravdu dlouho jste svůj nástroj nepodrobili údržbě (míněno jeden kalendářní rok) nastal právě teď ten pravý okamžik věnovat této činnosti hodinu svého života.

 

© 2018 Porta