A-Z kukátko Marcely V.

dK Port? bezesporu pat?í pocit lehkého závanu dobrodružství.
A? už je to cesta do ?evnic, absolvovaná po vlastní motorizované ose, nebo v tzv. tlupách po kolejích, nebo p?ší stoupání k lesnímu divadlu, skrytém p?ed zraky okolo jedoucích a jak jsem zjistila i p?ed „zraky“ internetových vyhledáva??.

A-Z kukátko Marcely V.

cCountry v naší kotlin? p?edstavuje pro v?tšinu lidí druh hudby, pohybující se léta na tzv. okraji žánr?. Krásná definice velkovýrobc? populární hudby! Ale není to jen styl hudby. Je to p?edevším život, životní styl, Vaše bezprost?ední okolí, které, jaké si ud?láme, takové máme.

A-Z kukátko Marcely V.

bBudoucnost není jen pohled do k?iš?álové koule, ?i šustící karty v rukou v?dmy. Je to n?co, co bychom asi všichni cht?li znát, ale bojíme se nahlédnout. V?tšinou necháváme život plynout v domn?ní, že vše jde tak, jak to máme kdesi p?edepsáno a pokud se k našemu sluchu donese informace typu – silou myšlenky lze b?h osudu ovlivnit – díváme se na ni skepticky. Ale ne všichni…

A-Z kukátko Marcely V.

aDovoluji si prostřednictvím tohoto sloupku upozornit na skutečnost, že se budeme pravidelně na tomto místě setkávat. V nabídce budou různé postřehy, poznámky, vzpomínky, úvahy a historky, tak jak mi je „slina" na jazyk přinese. Doufám, že se nebudete nudit a uvítám i z vaší strany návrhy na další, neotřelá témata.

Country je všechno co se mi líbí
Petr Kocman

Tak jsem si uvědomil, že naposledy jsem vám psal snad odněkud ze šňůry, když ještě venku řádily sněhové vánice, teploměr ukazoval nesympatických mínus nevím kolik a museli jsme nosit ty protivný bundy, kabáty, šály, rukavice a všechno, co od nás zima vyžaduje. Zima má jediné štěstí, že mám rád lyžování a zimní panorama na horách, takže jí vše odpouštím. :-)

Tags:

Country je všechno co se mi líbí
Petr Kocman se synem

S blížícím se koncem roku mně stále více přichází na mysl vše, co se během celého roku událo, co krásného jsem zažil, s kým jsem se setkal, kolik nových věcí objevil a vůbec vše, co mě v roce mých čtyřicátin potkalo. Bezpochyby největší událostí nejen tohoto roku, ale i celého mého dosavadního žití, byl příchod mého syna Andyho.

Tags:

Country je všechno co se mi líbí
Petr Kocman

Letošní rok se nese - tedy alespoň pro mě a z mého pohledu - ve znamení kulatých výročí. V dubnu to udělá cvak a trojka, první z dvojčíslí mého věku, se změní na čtyřku. Vzpomínám si, jak mi mnoho mých kamarádů a přátel říkalo: „Počkej, až ti bude 30, to uvidíš, jak se to změní.“

© 2018 Porta