Log in

Open Mic znovu po prázdninách

Nep?ehlédn?te, byla by to škoda. Na v?domost se dává, že po prázdninách znovu startuje Open Mic. Vše d?ležité je na plakátu.

  • Autor: Honza Komín
  • Zobrazeno: 638

Zpívání nad Nežárkou

Blíží se babí léto a tím i soumrak p?etlaku folkových festival?. Kdo si chce prodloužit léto a? p?ijede 12. zá?í do Jind?ichova Hradce. Na nádvo?í ZUŠky po?ádá od 16 hodin jind?ichohradecká skupina X-TET (a další) nesout?žní p?ehlídku pod názvem Zpívání nad Nežárkou.
  • Autor: Honza Komín
  • Zobrazeno: 900

Vinohradský Open Mic – dveře a mikrofóny písničkářům otevřeny!

V úterý 9. zá?í vstupuje do nové sezóny pravidelný m?sí?ní po?ad Vinohradský Open Mic. Založen byl v zim? 2007 písni?ká?i Michalem Bystrovem a Janem ?epkou s jediným cílem: bez ohledu na žánrové za?azení iniciovat setkání t?ch, kte?í písn? d?lají, a t?ch, kte?í písn? rádi poslouchají. Kdo p?ijde, hraje. Žádné škatulky, žádná sout?ž.
  • Autor: Honza Komín
  • Zobrazeno: 1485

Open Mic POTRVÁ #22 navštíví Vladimír Merta

Ve st?edu 4. b?ezna se p?esn? po m?síci uskute?ní pravidelný po?ad Open Mic POTRVÁ. Založen byl v zim? 2007 písni?ká?i Michalem Bystrovem a Janem ?epkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání t?ch, kte?í písn? d?lají, a t?ch, kte?í je poslouchají. Kdo p?ijde, hraje. Žádné škatulky, žádná sout?ž. Zájemci z ?ad písni?ká?? i poslucha?? najdou podrobné informace na internetových stránkách www.nestihame.cz/openmic.
  • Autor: Honza Komín
  • Zobrazeno: 736