Log in

Malostranské potlachání 27.10.2010

Další letošní Potlach v Malostranské Besed? se ponese již v duchu podzimním, ale jist? si všichni rádi p?ipomenete i jiná, krásná ro?ní období. Jako host, pro Vás jist? vzácný, vystoupí Kapitán Kid a samoz?ejm? hostitel – skupina Pacifik.

  • Autor: Petra Nachtmanová
  • Zobrazeno: 753

Potlach v Malostranské Besedě

Milí p?átelé a kamarádi, jist? jste zaregistrovali, že se stal tém?? zázrak a Malostranská Beseda se po dlouhotrvající rekonstrukci stala op?t kulturním stánkem. Krom? jiných staronových po?ad? se navrátil i Potlach s Pacifikem a jeho hosty.

payday loans online payday loan online online payday loan

  • Autor: Marcela Voborská
  • Zobrazeno: 842

Kamarádi, T.O.KRÁSNÁ DIVOŠKA vás zve

5.6.2010-VI.výroční oheň
26.6. Kamárádský memorial - vzpomínkový výšlap po Českém Ráji
30.10.Večer plný trampských písniček
18.12.Cour po Českém Ráji + předvánoční sedánek
  • Autor: Super User
  • Zobrazeno: 1019

Potlach v muzeu!

10.7. 2010 od 14 hodin se koná v Jílovém u Prahy Potlach v muzeu. Je to 4.ročník této akce. V rámci toho, že trampové mají v tomto muzeu svoji expozici, napadlo Honzu Hazuku a Tram klub Praha uspořádat v tomto zlatokopeckém centru Potlach v muzeu.

  • Autor: Super User
  • Zobrazeno: 1036

Zprávičky ze „Setkání osad“

25.ledna 2010 p?itáhla skupina Pacifik na „Setkání osad“ na Bar?e své p?íznivce, kte?í sál zaplnili navzdory lednové nechodivosti. A nebyli zklamaní. Tony Linhart, Helena Maršálková, Marcela Voborská a Honza Frürwirt, kterému trampíci ne?eknou jinak než And?lín, rozezpívali celý sál Bar?i.

  • Autor: Super User
  • Zobrazeno: 789