Log in

Brněnský Open Mic oslaví druhé narozeniny

Open MicZvláštním hostem písničkářského cyklu bude kanadský písničkář Scott Cook. V úterý 5. listopadu od 19 hodin proběhne v bezbariérovém Café Práh již 21. pokračování hudebního cyklu Open Mic NA PRAHU. Během dvou sezón se na scéně vystřídalo více než 130 autorů, které slyšelo úhrnem více než 1200 posluchačů.

 • Autor: Ondřej Machát a Café Práh
 • Zobrazeno: 291

Open Mic: Když se otevírají mikrofony

Open Mic PotrváZ pohádek známe, že jednou v roce se otevírají skály a ti, kte?í doufají ve št?stí, se do nich vydávají s p?edstavou, že najdou poklad. Opus?me ale sv?t pohádek a vra?me se do reality všedního dne.

 • Autor: Brigita Kytka Vidimská
 • Zobrazeno: 715

Na listopadovém Open Micu POTRVÁ vystoupí jako host irský písničkář Mark Geary

Ve středu 4. listopadu proběhne v dejvické Kavárně POTRVÁ již 28. hudební setkání zvané Open Mic POTRVÁ. Hlavním hostem bude irský písničkář Mark Geary, jehož výjimečný půlhodinový recitál zde předznamená následující česko-slovensko-rakouské turné.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 658

Třetí sezónu Open Micu završil Pepa Nos

Nekompromisní písničkář nakazil svým moudrým bláznovstvím plnou Kavárnu POTRVÁ. Ve středu 2. června se v dejvické Kavárně POTRVÁ uskutečnilo pravidelné setkání písničkářů zvané Open Mic POTRVÁ.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 413

Open Mic POTRVÁ #27 navštíví dvojice Vřešťál & Sázavský

Ve st?edu 7. ?íjna se v dejvické Kavárn? POTRVÁ op?t uskute?ní pravidelná hudební p?ehlídka Open Mic POTRVÁ. Jako hosté vystoupí zakladatelé legendární skupiny Nerez, dvojice Zden?k V?eš?ál & Vít Sázavský.

 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 836

Únor bílý - Open Mic trvá

Telegraficky: st 3.2. 2010, 19:00,Open Mic POTRVÁ #31, Kavárna POTRVÁ (Srbská 2, Praha 6, metro A Hradčanská, www.potrva.cz), program: Žofie Kabelková, Michal Knébl, Pepík Pithart, Pokáč, Filip Šimandl, Marek Vojtěch host: Jana Šteflíčková, divoká karta: jedno prozatím nejmenované duo...

 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 732

Open Mic znovu po prázdninách

Nep?ehlédn?te, byla by to škoda. Na v?domost se dává, že po prázdninách znovu startuje Open Mic. Vše d?ležité je na plakátu.

 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 629

Open Mic Potrvá #29

Telegraficky: st 2. 12. 2009, 19:00, Open Mic POTRVÁ #29*, Kavárna POTRVÁ (Srbská 2, Praha 6, metro A Hradčanská, www.potrva.cz. Program: Hudbanda, Jezinka, Kofein, Adam Motvička, Jiří VotypkaOpen Mic.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 988

Open Mic POTRVÁ #22 navštíví Vladimír Merta

Ve st?edu 4. b?ezna se p?esn? po m?síci uskute?ní pravidelný po?ad Open Mic POTRVÁ. Založen byl v zim? 2007 písni?ká?i Michalem Bystrovem a Janem ?epkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání t?ch, kte?í písn? d?lají, a t?ch, kte?í je poslouchají. Kdo p?ijde, hraje. Žádné škatulky, žádná sout?ž. Zájemci z ?ad písni?ká?? i poslucha?? najdou podrobné informace na internetových stránkách www.nestihame.cz/openmic.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 729